Kravas apdrošināšana

Transportēšanas un loģistikas uzņēmums

 SIA "SANAR INTEGRA"

Kravu apdrošināšana starptautiskajos preču pārvadājumos ir viena no galvenajām transporta nozares sastāvdaļām, kuras pamatā ir sniegto pakalpojumu pilns klāsts, kā arī pārvadājamās kravas materiālās drošības garantija. Kravu apdrošināšana nodrošina Kravas īpašniekam iespēju pasargāties no finanšu riskiem gadījumā, ja ceļā rodas neparedzēti apstākļi.

Īstenojot starptautiskos kravu pārvadājumus, ir iespējami šādi apdrošināšanas veidi:

Kravas apdrošināšana pret visiem riskiem, izņemot:

militārās darbības, radiācijas ietekme, nolaidīga attieksme pret kravu, apkārtējās vides temperatūras ietekme, bojāta iepakojuma integritāte un bojātas kravas nosūtīšana utt.

Kravas apdrošināšana tikai pret apdrošināšanā norādītajiem riskiem, piemēram:

Dabas katastrofas, transportlīdzekļu, kuri veic kravu pārvadāšanu, sadursme un avārija,  transportlīdzekļu pazušana, nelaimes gadījums kravas iekraušanas/izkraušanas laikā, vispārējs nelaimes gadījums utt.

Kravas apdrošināšana tikai daļēja vai pilnīga zaudējuma gadījumā, ja transportlīdzeklis, kas veica kravu pārvadājumus, tika iznīcināts, piemēram, sadursme, avārija (bojā eja), sprādziens, ugunsgrēks.

Kāpēc ir nepieciešama kravas apdrošināšana?

Tas ir nepieciešams, lai pasargātu sevi un citus no zaudējumiem, kas var rasties transportēšanas laikā vai iekraušanas-izkraušanas laikā.

Apdrošināšana daļēji vai pilnībā kompensē zaudējumus.

© 2017 SIA «SANAR INTEGRA». Visas tiesības ir aizsargātas. Visiem materiāliem, kas izvietoti mājas lapā, ir informatīvs raksturs un tie nav publisks piedāvājums.